Iragarki ofizialak

2021eko tasak eta prezio publikoak. Onespena

Ezkabarteko Udalak, 2020ko abenduaren 21ean egin osoko bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen, gehiengo osoa zuela: 1. Bere horretan uztea 2020an indarrean egon diren tasak eta prezio publikoak. Honako hauek: Ezkabarteko Udalaren kirol instalazioen erabilera arautzen duen erregelamenduaren I. eranskina – Udal kiroldegiko tarifak 2021erako: ABONAMENDUETARAKO TARIFAK 20201ERAKO Ver tabla completaVer tabla completa AUKERAK HILABETEKO TARIFA TARIFA ...

Aldaketa, Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak eta etxeko animaliak edukitzea arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Ezkabarteko Udalak, 2020ko abenduaren 21ean egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen ordenantza honen aldaketa: Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak eta etxeko animaliak edukitzea arautzen duen ordenantza. Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatuari jarraikiz, ordenantzaren aldaketa onetsia jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako ...

Aldaketa, Herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Ezkabarteko Udalak, 2020ko urriaren 22an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen ordenantza honen aldaketa: Herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituen ordenantza. Onetsitako ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta ...

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

Ezkabarteko Udalak, 2020ko abenduaren 21ean egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituen 2021eko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Espedientea jendaurrean egonen da hamabost egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek azter dezaten eta bidezko alegazioak aurkez ditzaten; aipatu epean inork erreklamaziorik aurkezten ez badu, ...

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Ezkabarteko Udalak, 2020ko abenduaren 21ean egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2021eko plantilla organikoa. Espedientea jendaurrean egonen da hamabost egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek azter dezaten eta bidezko alegazioak aurkez ditzaten; aipatu epean inork erreklamaziorik aurkezten ez badu, behin betiko onetsitzat joko da, Nafarroako ...