Iragarki ofizialak

LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA. Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat aldi baterako betetzeko, oposizio-lehiaketa bidez, eta izangaien poltsa bat eratzeko, sor daitezkeen beharrak asetzearren

Alkatetzaren abuztuaren 18ko 100/2020 Ebazpenaren bidez, erabaki zen presako prozedura hastea zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat aldi baterako kontratatzeko, baita izangaien poltsa bat eratzeko ere, zerbitzuko beharrak sortzen direnerako. Kontratatazioa administrazio-kontratuaren araubidean eginen da, lanpostu hutsa bete arte. Deialdiaren oinarriak erantsi dira. Oinarriak kontsultatu daitezke, orobat, Udalaren iragarki-taulan eta web-orrian. Ezkabarten, 2020ko abuztuaren ...

Enplegu publikoa 2020-09-01

26/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariarena, behin-behineko onespena ematen diona proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 5+500 KPtik (Ezkabako tunelen biribilgunea) 10+500 KPra bitartean (Olabeko zeharbidea)”.

N-121-A errepide arrunta da, eta interes orokorreko errepide gisa dago sartuta Nafarroako Errepideen Katalogoan. Haren funtzionamendua eta bide segurtasuna hobetzeko asmoz, 2+1 motako errepide bihurtzea erabaki da. Proposatu den diseinuarekin, ezin izanen da kontrako noranzkoko erreia erabiliz aurreratu, eta bidegurutzeetan baizik ezin izanen da ezkerretara biratu. 2019ko martxoaren 28an, arestian aipatutako proiektua jendaurrean ...

2020-06-16