Iragarki ofizialak

Jarduera sailkaturako lizentzia. Eskaera

Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen 93/2006 Foru Dekretuaren 68.1 artikuluan xedatua bete beharrez, aditzera ematen da Udaleko bulegoetan jendaurrean egonen dela, hamabost egun baliodunean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aitzina, ondotik zehazten den espedientea, jarduerak ukituak gertatzen direnek epe horretan bidezko alegazioak egin ditzaten. –Sustatzailea: ...

Aldaketa xehatua industrialdearen erabileren egokitasunean. Behin betiko onespena

Ezkabarteko Udalak, 2007ko urriaren 31n egin bilkuran, behin betiko onetsi zuen Ezkabarteko industrialdearen erabileren egokitasunari buruzko planeamendu orokorreko aldaketa xehatua (2007ko abenduaren 17ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala) Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 79. artikuluan xedatuarekin bat. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ...