2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2022-03-28
Udalaren akordio eta ebazpenak

Ezkabarteko Udalak, 2021eko abenduaren 16an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2022ko plantilla organikoa eta langileen izenen zerrenda. Erabakia 2022ko 21. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 31n.

Jendaurreko erakustaldia iraganda, eta erabaki horren aurka erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onetsitzat jotzen da Ezkabarteko Udalaren plantilla organikoa eta langileen izenen zerrenda.

Aditzera ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Ezkabarten, 2022ko martxoaren 2an.–Alkatea, Pedro María Lezaun Esparza.

PLANTILLA ORGANIKOA

Langileen zerrenda

Funtzionarioak.

1 zenbakidun plaza.–Lanpostuaren izena: idazkaria, Ezkabarteko eta Olaibarko Udalen Batasunerako. Buru den udala: Ezkabarteko Udala. Maila: A. Bateraezintasuneko osagarria: %35. Lanpostuko osagarria: %10. Lanaldiaren luzapeneko osagarria: %10. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: lanpostu hutsa. Hizkuntza-eskakizuna: merezimendua (%10).

2.1 zenbakidun plaza.–Lanpostuaren izena: administrari-ofiziala – diruzaina. Maila: C. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %14,20. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: lanpostu betea. Hizkuntza-eskakizuna: merezimendua (%10).

2.2 zenbakidun lanpostua.–Lanpostuaren izena: administrari-ofiziala. Maila: C. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %14,20. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: lanpostu betea. Hizkuntza-eskakizuna: merezimendua (%10).

2.3 zenbakidun plaza.–Lanpostuaren izena: administrari laguntzailea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %33,93. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: lanpostu hutsa. Hizkuntza-eskakizuna: merezimendua (%10).

3.1 zenbakidun plaza.–Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %15,01. Arriskuko osagarria: %4. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: lanpostu betea. Hizkuntza-eskakizuna: ez.

3.2 zenbakidun plaza.–Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %15,01. Arriskuko osagarria: %4. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: lanpostu hutsa. Hizkuntza-eskakizuna: ez.

3.3 zenbakidun plaza.–Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %27,01 (*). Arriskuko osagarria: %4. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: lanpostu hutsa. Hizkuntza-eskakizuna: ez.

3.4 zenbakidun plaza.–Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %15,01. Arriskuko osagarria: %4. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: lanpostu hutsa. Hizkuntza-eskakizuna: ez.

Izenen zerrenda

Funtzionarioak.

2.1.–David Gúrpide Urriza: administrari-ofizial – diruzaina. Maila: C. Antzinatasuna: 2000ko maiatzaren 15a. Egoera: jardunean.

2.2.–Javier Salvoch Hualde: administrari-ofiziala. Maila: C. Antzinatasuna: 1982ko urriaren 1a. Egoera: jardunean.

3.1.–Jaime Errea Larramendi: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Antzinatasuna: 1998ko otsailaren 19a. Egoera: jardunean.

Administrazio-kontratudunak.

1.–Joaquín Lizarraga Sanz: idazkaria. Maila: A. Antzinatasuna: 2018ko abenduaren 10a. Izaera: administrazio-kontratuduna. Egoera: jardunean.

3.2.–Javier Romero Ortiz: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Antzinatasuna: 2021eko otsailaren 1a. Izaera: administrazio-kontratuduna. Egoera: jardunean.

3.4.–Betetzeke.

Lan-kontratudun ez finko mugagabeak.

3.3.–Miguel Irurita Eugui: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Antzinatasuna: 2007ko urriaren 4a. Izaera: lan-kontratudun ez-finko mugagabea. Egoera: jardunean.

2.3.–María Victoria Huarte Alemán: administrari laguntzailea. Maila: D. Antzinatasuna: 2011ko otsailaren 16a. Egoera: jardunean.