Zatikatzea kuotaren ordainketan

Xedea

– Hiri Lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga gisa (Gainbalioa) entitate horretan ordaindu beharreko zenbatekoa zatikatzeko eskaera.

Nork egin dezake izapidea?

– Zatikatzea eskatzen den zorraren titularra den pertsona fisiko edo juridikoa.

Nola egin daiteke izapidea? / Aurkeztu beharreko agiriak

–  Zergaren ordainketan zatikatzea eskatzeko eskabide orokor sinatua.

Nola eta noiz ebazten da?

– Eskabidea aurkeztuta, interesdunari automatikoki ematen zaio zatikatzea ebazpen bidez, zorra zer epetan likidatu behar duen adieraziz.

– Izapidetzeko epea: berehala.

Non kontsulta daiteke izapidetze-egoera?

– Hemen kontsulta daiteke: Herritarren karpeta – Nire espedienteak.